Måttlig hyreshöjning efter förhandling

Nu har Eskilstuna kommunfastigheter och Hyresgästföreningen förhandlat fram hyrorna för 2005. 2,07 procent blir höjningen från och med den 1 mars.

För en lägenhet med 4000 kronor i månadshyra innebär detta att den nya hyran blir 4080 kronor. Hyreshöjningen orsakas främst av ökade omkostnader för värme, el, avfallshantering och ökande lönekostnader. För hyresgäster som själv bekostar sin uppvärmning, eller del av den genom ventilation, blir hyreshöjningen 1,6 procent.