Stor flyttkarusell för elever i Nyköping

Det kommer att bli förändringar för skolelever och föräldrar i Nyköpings innerstad redan till hösten, skriver Södermanlands Nyheter. Flera förslag finns nu från tjänstemännen om hur lokaler ska anpassas till färre antal elever.

Exempelvis flyttas sjätteklassare på Västra skolan till Nicolaiskolan och en årskurs sjätteklassare på Brandkärrsskolan flyttar till Långbergsskolan. Några politiska beslut har inte tagits ännu.