Miljoninvestering i Strängnäs

På torsdagen fattade styrelsen för Strängnäs energi beslut om att bygga ett kraftvärmeverk för 420 miljoner kronor. Verket ska producera både el och vatten. Strängnäs energis vd. Hans Ohlsson, säger att investeringen är en vinst för Strängnäsborna på lång sikt.

En ansökan om att tillstånd skickades in redan i september förra året, men Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut. Ansökan är nu ute på remiss vilket betyder att organisationer, och berörda insanser ska säga vad de tycker.

Kraftvärmeverket ska enligt ansökan byggas på Storängens industriområde och ska producera både el, värme och ånga. Produktionen ska ske med flera olika bränslen, som returträ, papper och plast och torv.

Enligt den ansökan som skickades in till Länsstyrelsen i september 2004 ska anläggningen byggas nästa år och tas i drift år 2007. Planerna är att Sevab bland annat ska leverera ånga till läkemedelsföretagens produktion vilket gör att företagen slipper använda 6000 kubikmeter eldningsolja i sin produktion.

Detaljer om investeringsbeslutet på torsdagen väntas presenteras på en presskonferens under fredagen.