Liten risk för kemikalieolycka i länet

Risken för att en olycka liknande den i Helsingborg i morse ska inträffa i Sörmland är relativt liten. Det säger Jonas Lundborg som jobbar med civil beredskap på Länsstyrelsen.

I länet finns sju anläggningar som har en så stor mängd farliga ämnen att de lyder under lagen om förebyggande av kemikalieolyckor, den så kallade SEVESO-lagen. Men ingen av dem ligger så nära inpå något bostadsområde att risken beräknas vara överhängande, menar Jonas Lundborg.