Timmerpriser stabila trots stormen

Trots stormen i början av januari som fällde enorma mängder skog, blir prisförändringarna på timmer och massaved små i Sörmland. Det står klart efter Mellanskogs förhandlingar med köpande industrier i Mälardalen.

Timmerpriserna sänks mellan två och fyra procent, och priset på massaved är oförändrat. Jan Orke, regionchef för Mellanskog i Mälardalen säger att stormens effekter gör att det är krångligt att etablera priser just nu. Virkesinköpande industri pendlar mellan en tro på god tillgång - till farhågor om att utbudet inte kommer att räcka eftersom all kapacitet just nu är koncentrerad till stormdrabbade områden.

Mellanskog företräder skogsägare i mellersta Sverige.