Oro när slutenpsykiatriplatser försvinner

Som en del i landstingsstyrelsens nya plan för psykiatrin i Sörmland kommer nio platser i den slutna vuxenpsykiatrin i Nyköping försvinna. Istället satsas pengar på öppenvården i länet. Och nu stiger oron bland personalen inom den slutna psykiatrin i Nyköping. Jonas Borgman som är överläkare på psykiatriska kliniken i Nyköping är främst orolig för vad som kommer att hända med patienterna.