Inga skolnedläggningar i Nyköping

Det blir med stor sannolikhet inga skolnedläggningar i Nyköping. Det trots att antalet elever i åldrarna sex till femton år minskar kraftigt.

Det förslag som en tjänstemannagrupp tagit fram ska nu värderas av politikerna i barn och utbildningsnämnden, och beslut kommer fattas om den nya skolorganisationen i mitten av mars. Det blir säkert organisationsförändringar, men troligen inga skolnedläggningar säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Cajsa Widkvist.