Mer kunskap om vuxna med damp i Flen

Flens kommun ska öka sin kunskap om vuxna med funktionshindren AD/HD och damp. Det är socialförvaltningen i kommunen som inlett en satsning tillsammans med landstinget för att öka kunskaperna på området.

Eva Lotta Lindskog, avdelningschef på äldre och handikappomsorgen säger att bakgrunden till samarbetet är att dom har liten erfarenhet av vuxna med AD/HD och damp.