Viktig tåglinje hotad

Stödet till järvägstrafiken från staten minskar kraftigt, istället satsas mer statliga pengar på flyget. Det är regeringen som lagt om rikstrafikens uppdrag, från att satsa på upphandlingen av tågtrafik till att prioritera flygtrafik. Det gör att flera tåglinjer hotas, bland annat en viktig linje genom Mälardalen mellan Uppsala och Norrköping via Eskilstuna och Katrineholm, den så kallade UVEN.

Regeringen har lagt om rikstrafikens uppdrag, från att satsa på upphandlingen av tågtrafik till att prioritera flygtrafik. Och i nya siffror från rikstrafiken som ekot tagit del av märks omprioriteringen.

För tre år sedan gick tre procent av rikstrafikens upphandling till flyget - förra året var det 13 procent och förra året slutade det på hela 16 procent - i pengar är det en ökning från 21 miljoner till 144 miljoner kronor.

Att flyget prioriteras framför tågen får nu konsekvenser för Uven som troligen helt tappar sitt stöd från rikstrafiken.

Antalet tåg-turer kommer minska och bytas ut mot bussar och det drabbar studenterna på Mälardalens högskola, för skolans studenter har nämligen undervisning både i Eskilstuna och Västerås.