Fastighetsägare överklagar vägbygge

Ägarna till en fastighet i Malma Lundby i Flens kommun överklagar nu Vägverkets planer på att bygga om väg 53 till Länsstyrelsen.

Förutom att deras fastighets värde kommer sjunka runt 400 000 kronor, kommer paret utsättas för buller och avgaser över tillåtna gränsvärden, enligt överklagan. Ägarna har sökt reda ut detta med Vägverket, men eftersom inget hänt överklagar man nu till Länsstyrelsen.