Kommunstyrelsen vill behålla flygfältet

Om kommunstyrelsen i Strängnäs får sista ordet blir det ingen försäljning av Malmby flygfält, och inte heller någon flygverksamhet på fältet. Det beslutades vid kommunstyrelsesammanträdet igår kväll.

Enligt ett förslag från bland andra kommunchefen bör flygfältet säljas och all flygtrafik upphöra. Men kommunstyrelsen gick istället på tekniska nämndens linje att fältet ska utarrenderas till olika typer av verksamhet. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan i slutet av februari.