Tyst om statliga pengar till Stängnäs

Landshövding Bo Holmberg är orolig över att regeringen inte ger besked om de pengar Länsstyrelsen begärt för att hjälpa Strängnäs när regementet P10 läggs ned. Länsstyrelsen begärde 15 miljoner i utvecklingspengar redan i december. Men ännu har det inte kommit några besked om det blir några pengar.