Förslag på hur man ska minska rymningarna

Landshövding Björn Erikssons utredning om kriminalvården och förra årets rymningar, bland annat den från Mariefredsanstalten, innehåller ett femtiotal förslag till åtgärder, och även kritik mot framför allt den interna kulturen inom kriminalvården.

Björn Eriksson anser att fattade beslut inte genomförs och att kriminalvården inte följer sina egna regler.

För att minska rymningarna föreslår Björn Eriksson nolltolerans mot rymningar bland de tyngst belastade fångarna, och även öka antalet extra säkra platser för dem.

Dessutom föreslår han en nationell strategi och instruktioner för gisslansituationer, och högre utbildning för personalen inom kriminalvården.