Mest kvinnor i alternativ hälsobransch

Kvinnor är kraftigt dominerande inom den alternativa hälsobranschen i Sörmland. Länsstyrelsens kartläggning visar dessutom att det är en bransch med stark tillväxt som kan bidra till att öka tillväxten i länet.

En viktig orsak till att hälsobranschen växer är att alternativmediciner börjat etablerats inom svensk sjukvård.

Drygt 300 företag inom den alternativa hälsobranschen har länsstyrelsen hittat i länet och av dem drivs inte mindre än 85 procent av kvinnor.