Var femte barn i Eskilstuna lever i fattigdom

Var femte barn i Eskilstuna lever under fattiga förhållanden. Det visar en kartläggning om barnfattigdom i Sverige som rädda barnen har gjort. Eskilstuna hamnar i det absoluta bottenskiktet av alla landets kommuner. Marie, som egentligen heter någonting annat, är ensamstående mamma med en tvåårig son och lever under knappa ekonomiska förhållanden.