Utredningstiden för ekobrott halverad

Polisen i Sörmland har halverat utredningstiden för ekonomisk brottslighet de senaste åren. Polisen har också lyckats avsluta dubbelt så många ekobrottsärenden jämfört med hur det var för ett par år sedan. Och det är inte mer personal varit lösningen säger chefen för ekobrottsroteln i Nyköping, Johan Levin. Utan lösningen har varit att man idag har ett närmare samarbete med berörda myndigheter som skattemyndighet, åklagare och kronofogden.