Fler sörmlänningar i arbete

Under den gångna månaden fick drygt 1 500 arbetssökande sörmlänningar ett arbete genom någon av länets arbets-förmedlingar. Det innebär att drygt 100 fler av länets arbetssökande fick ett arbete jämfört med samma månad förra året. Håkan Gustafsson på länsarbetsnämnden är glad över utvecklingen men han är inte nöjd. Fortfarande finns stora problem med sysselsättningen.

Det är inte bara Sörmland som minskar sin del öppet arbetslösa. Samma positiva trend spår Ams för hela landet i år. Antalet öppet arbetslösa i Sörmland är idag närmare 8000, cirka 4, 9 procent av befolkningen.