Kritik mot ny typ av fostervattenprov

Den nya metoden för fostervattenprov som används i flera landsting, bland annat i Sörmland, kritiseras nu. Det är Statens medicinsk-etiska råd som anser att den nya metoden inte är tillräckligt tillförlitlig och därför inte bör användas innan man gjort en etisk analys.

Det nya provsättet är snabbare och enklare än den vanliga typen av fostervattenprov. Men den analyserar bara fem kromosomer i stället för alla. Därmed upptäcks inte alla typer av skador utan bara cirka nio av tio.

I Sörmland får gravida kvinnor välja mellan den gamla typen och den nya. Margareta Petterson verksamhetschef på Nyköpings kvinnoklinik säger att det gamla sättet att ta provet på fortfarande är vanligare.