Länsstyrelsen får bidrag till kalkning

Länsstyrelsen i Sörmland får i år 389 000 kronor från Naturvårdsverket för kalkning av sjöar och vattendrag. Kalkningen är till för att förhindra försurning. Totalt har Naturvårdsverket fördelat 191 miljoner kronor runt om i landet till kalkning av försurade sjöar och vattendrag i år.