Telefonkioskerna försvinner

Mer än två tredjedelar av landets telefonkiosker har tagits bort de senaste tio åren, det visar statistik från Telia - anledningen är att mobiltelefonen har blivit allt vanligare. Trots att allt fler väljer mobilen så finns det i Sörmland 178 telefonautomater - men det är inte många som kan tänka sig att använda dem.