Övergivna båtar ska bli lättare att få bort

Problemet med övergivna båtar har uppmärksammats bland annat i Stockholms skärgård och i Mälaren, och nu ska det bli enklare att forsla bort dem.

Regeringen ska se över lagstiftningen så att övergivna båtar kan forslas bort. Det föreslår de borgerliga partierna och miljöpartiet i en gemensam reservation i riksdagens försvarsutskott. Det är i dag oklart vem som har ansvaret för borttransporteringen av övergivna båtar.