Eskilstuna flygplats kan köpas upp av kommunen

Eskilstuna kommun kan komma att köpa flygplatsen i Kjula. Det säger socialdemokraten Benny Karlsson, ordförande i miljö- och byggnämnden.

Kommunen har nyligen fått besked att Fortifikationsverket, som ägs av försvaret, vill sälja flygplatsen. I dagarna väntas Fortifikationsverket säga upp ägaravtalet.

Sedan följer förhandlingar med Luftfartsverket och om verket inte är intresserat av flygplatsen så får kommunen erbjudandet, enligt flygplatschefen Jan Lönnborg.