Sörmlänningarna blir allt fler

Befolkningen i Sörmland har ökat med 690 personer under 2004 jämfört med året innan och nu finns det sammanlagt drygt 261 000 sörmlänningar, det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Av de Sörmländska kommunerna har Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Trosa ökat antalet invånare, övriga kommuner i länet har minskat.

Ökningen i hela länet beror till största del på inflyttning från andra delar i Sverige och från andra länder.