Socialnämnden polisanmäler sig själv

Socialnämnden i Eskilstuna kommun polisanmäler sig själv efter den skarpa kritik som länsstyrelsen riktat mot kommunens socialtjänst. Kritiken gäller barnen i en familj som flera gånger under 2002 berättade om våld och övergrepp i familjen utan att socialtjänsten reagerade, det skriver de lokala tidningarna idag.

Polisanmälan ska bidra till att få klarhet i om tjänstefel begåtts. En internutredning som redan gjorts visar på stora brister och oklarheter i socialtjänstens arbete, skriver tidningarna.