Ökade kostnader för socialbidrag

Allt fler hushåll behöver hjälp med socialbidrag allt längre perioder i Eskilstuna. Förra året betalade kommunen ut drygt 14 miljoner kronor mer än budgeterat i socialbirag. Bland annat därför blev underskottet närmare 13 miljoner i arbetsmarknads- och familjeförvaltningen under 2004. Orsaken till att allt fler behöver socialbidrag är att arbetslösheten har ökat. Eskilstuna har tillsammans med Flen och Katrineholm den högsta arbetslösheten i länet.