Vuxenförvaltningens besparing gav överskott

Kraftiga besparingar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen i Eskilstuna har fått ekonomiska effekter. Vuxenförvaltningen som ansvarar för de verksamheterna går med drygt 3,6 miljoner i överskott.

Bland annat beror överskottet på att bygget nya gruppbostäder för handikappade skjutits upp, men också på kraftiga besparingar. 15 miljoner kronor har sparats i verksamheterna men samtidigt ökar kommunens kostnader för patienter som skrivs ut från sjukvården.