Fjärrvärmestrid i länet kan hamna i domstol

Vingåkers kommun överväger att som kund lämna Vingåkers närvärme som gått i konkurs. Anledningen är att kommunen och konkursförvaltaren inte kommer överens om priset på fjärrvärme. Samtidigt hotar konkursförvaltaren att gå till domstol om kunderna, Vingåkers och Trosa kommun, inte betalar den höjning av fjärrvärmepriset som konkursförvaltaren har bestämt.

Enligt kommunen har konkursförvaltaren hotat med att stänga av värmen kommunens och privata fastitghetsägarens hus, men kommunen har bytt ut alla lås för att ingen obehörig ska komma in i pannrum och värmecentraler.

Vingkers närvärme ingår som ett av flera närvärmebolag i Energisystem Sverige som är ägare. Trosa närvvärme är ett annat bolag. Lantbrukskredit äger det bolaget och är den största fodringsägaren i energisystem Sverige.

Konkursförvaltaren är den kristdemokratiske riksdagspolitikern Rolf Åbjörnsson och han försöker rädda ekonomin i bolagen och rekonstruera företagen.

Därför har han och kommunen diskuterat priserna på fjärvärme. Konkursförvaltaren vill höja med 66 öre, men kommunen går inte med på det och tycker att det är en orimlig höjning och inte marknadsmässiga priser. Kommunen anser att den inte ska betala för närvärmebolagets gamla affärer.

Kommunen har fått brev från konkursförvaltaren som upplevs som rena hotbrev: Teckna avtal annars stänger vi av fjärrvärmen, är budskapet.

På måndagen var företrädare för bolaget i Vingåker och läste av mätare i fastigheter. Konkursförvaltaren, den tidigare kristdemokraten och riksdagsledamoten, Rolf Åbjörnsson säger till Sveriges Radio Sörmland att leveranserna ska fortsätta, men att kunderna ska betala det nya priset, annars hotar han att gå till domstol.

Hälften av kunderna, privata fastighetsägare, Trosa och Vingåkers kommun och en del villaägare, har inte skrivit på ett avtal om nya priser.

Kommunen diskuterar andra alternativ om det inte blir en lösning om priset och flera politiker och tjänstemän som Sveriges Radio Sörmland pratat med upplever konkursförvaltarens agerande är mycket märkligt.

Kommunen diskuterar andra alternativ för att värma upp fastigheter, som exempelvis bergvärme, pannor vid varje fastighet som eldar med flis eller pellets eller oljeuppvärmning. Trosa har samma inställning som Vingåker.