Fortsatt kamp om skolorna

Skolrådet i Tunafors-Skogsängen i Eskilstuna fortsätter sin kamp för att bevara Tunafors skola som kommunen vill lägga ner tillsammans med Nyforsskolan.

Skolrådets respresentant, Niklas Linder, anser efter ett möte med kommunalråden Hans Ekström och Jörgen Danielsson att kommunen, trots kritik från rådet, inte tagit till sig de argument som exempelvis föräldrar har haft.

Eskilstuna kommun utredde förra året vilka skolor som kan läggas ned eftersom antalet elever minskar med 1500 de kommande åren. Skolrådet menar bland annat att kommunen inte uttrett konsekvenserna för barnen tillräckligt.