Mindre barngrupper i förskolan en förhoppning

Antalet barn i barngrupperna i förskolan i Eskilstuna ska minska, det är i alla fall en politisk målsättning i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna för att nå det målet.

Bland annat ska en utbyggnad undersökas eftersom antalet barn i förskolan ökar.  Dessutom ska kostnaderna för att minska barngrupperna analyseras.

Våren 2004 fanns i genomsnitt cirka 20 barn per avdelning. Genomsnittet i Sverige är 17 barn per grupp.