Vuxenpsykiatrin förändras i Sörmland

Förändringar väntar den vuxenpsykiatriska vården i länet, det beslutades av den politiska majoriteten på dagens landstingsstyrelsesammanträde.

Bland förslagen finns mer satsningar på öppenvården, att jourverksamhet ska finnas på de tre klinikorterna och att man ska köpa behandlingsplatser för en del av de patienter som behandlas i slutenvården.

Michael Edlund, från oppositionen, säger att socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget. De anser att majoriteten bara plockat ut valda delar och inte tagit ett helhetsgrepp på vuxenpsykiatrivården. Dessutom är det för mycket detaljer ända upp i fullmäktige vilket kan göra att det blir komplicerat att omorganisera eller ändra något i verksamheten, säger han.