Sörmlänningar flyr landsbygden, jobbigt att pendla

Barnfamiljer flyr nu mindre orter som Tystberga utanför Nyköping - det säger Cecilia Swärdsén, inflyttad till Tystberga från Stockholm för fem år sen. Hon berättar att två barnfamiljer redan flyttat från Tystberga i år och diskussionerna pågår i hennes egen familj.

Trots en fin lantlig miljö så överväger nu alltså Cecilia Swärdsén med man och små barn att flytta från Tystberga. Dels är det bristen på jobb i dom närmaste grannkommunerna dels det som det i sin tur leder till, långa resor med bil, som avgör. Pendling som kostar och tar tid från umgänget med barn och familj. Helt annat vore det om det fanns bra kollektiva förbindelser i Tystberga, menar Cecilia Swärdsén. Susanne Johansson har ett splittrat boende dels på landet utanför Tystberga dels i Stockholm där hon jobbar - med bra kommunikationer skulle hon flytta hit, säger hon.