Miljööverdomstolen kan pröva amalgamstrid

Landstinget vill att miljööverdomstolen prövar fallet med den gamla klosterkliniken i Eskilstuna där Landstinget tidigare hade tandläkarmottagning. Kommunen har ställt krav på att Landstinget ska ta bort eller proppa igen avloppsrör i den gamla folktandvården för att förhindra spridning av amalgam, men landstinget anser att det räcker med att spola rent avloppsrören.

På måndagen rapporterade SR Sörmland om att den lägre instansen, miljödomstolen, beslutat att det är landstinget som i huvudsak är ansvarig för att ta bort avloppsrören och att det ska betala för det.