Nationell handlingsplan för panepedemi

Idag presenterade Socialstyrelsen en nationell handlingsplan för att förbättra beredskapen för en så kallad pandemi. Den nya planen påverkar även hur man arbetar inom landstinget och smittskyddsläkaren i Sörmland, Carl-Gustav Sundin är positiv till att det nu finns gemensamma riktlinjer för hur landstingen ska agera.