Grus för miljoner återanvänds inte

Det grus som används för att sanda gator och torg i Eskilstuna under vintern återanvänds inte trots att gatuenheten sökt tillstånd för att få återvinna det. Snart har ett år gått sedan ansökan lämnades in men än har inte länsstyrelsen fattat något beslut.

Enligt Bengt Johansson, ingenjör på gatuenheten, finns det mycket att vinna på att börja återvinna gruset. En grov kalkyl som han gör, visar att man köper in grus för 2 miljoner kronor om man räknar in transport och förvaring. Med återvinning tror Bengt Johansson att man kan spara hundratusentals kronor. 

Kommunen har ansökt om att få återvinna gruset men ansökan har legat  hos Länsstyrelsen sen i mars förra året, På gatuenheten inom Eskilstuna kommun förstår man inte vad det är som dröjer. Men samma dag som beslutet kommer så är man redo att börja återvinna så mycket av gruset som möjligt så att man slipper deponera högar av grus ute vid reningsverket.