1 av 2
Foto: Andreas Hedfors
2 av 2
Andreas Spång, Skolinspektionen. Foto: Skolinspektionen

Fortfarande oklar framtid för Gripsholmseleverna

1:45 min

Föräldraföreningen har idag diskuterat med kommunens skolchef för att försöka lösa situationen. Samtidigt gör Skolverket och Skolinspektionen olika bedömningar om det är möjligt för eleverna att hoppa upp till sexan mitt i terminen.

Tre veckor innan skolstart vet 22 elever i Mariefred fortfarande inte var de ska börja höstterminen – och i vilken årskurs.

Skolinspektionen kommer granska rektorns beslut att låta hela klassen gå om femman.

– Är det så att man har brister i verksamheten kommer huvudmannen att få rätta till dem, det är en skyndsam utredning utifrån situationen i dagsläget, säger Andreas Spång, chef för tillståndsprövning på Skolinspektionen.

Gripsholmsskolan hamnade i klistret när rektor Nina Lidfors ansökte för sent om att skolan skulle få bedriva sjätteklassundervisning. Hon beklagar djupt misstaget men säger till P4 Sörmland att en bidragande orsak var att hon på telefon fick ett felaktigt besked från Skolinspektionen.

– Jag var också, som jag gör ofta, jag dubbelkollar saker. Efter att jag läst det här på hemsidan så tänkte jag att jag ska ännu ringa för att förvissa mig om att jag säkert har förstått det rätt, och då fick jag ytterligare bekräftat att jag har förstått det rätt och lade mig till ro så att säga och tyckte att jag har gott om tid, säger Nina Lidfors.

Även om nu Skolinspektionen accepterar Gripsholmsskolans vilja att låta de 22 före detta femteklassarna gå om istället för att tvingas hoppa över till en kommunal skola, så kan det leda till mer förvecklingar. Skolinspektionens Andreas Spång är nämligen skeptisk till att klassen skulle kliva upp till sin egentliga årskurs igen till vårterminen.

– Ja alltså skolförordningen stipulerar ju att man vid slutet av varje läsår ska hantera om man ska gå kvar en årskurs eller om man ska flytta upp en årskurs. Det handlar inte om att man kan göra det i mitten av terminen utan det är vid slutet av läsåret, säger Andreas Spång.

Men Skolverket, en annan myndighet, gör en annorlunda bedömning.

– Här finns inget angivande om när under året som en sån här uppflyttning kan göras, vilket innebär att det bör kunna ske både i samband med läsårsstart, terminsstart eller kontinuerligt under året om man finner det lämpligt, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket, som dock betonar att det är Skolinspektionen som beslutar i enskilda fall.

Även för Strängnäs kommun ställer ärendet till trubbel eftersom Mariefredsskolan kan behöva ta emot 22 elever på mycket kort varsel. Kommunen har nu i dagarna fryst skolpengen för barnen, drygt 100 000 kronor för juli månad.

– Det är klart att en sån här sen process som vi ser nu på sommaren 2013 det har vi inte varit med om tidigare. Vi skulle gärna se att man snabbt kommer fram till en lösning för det ökar våra förutsättningar att kunna möta de här eleverna på ett så bra sätt som möjligt.

En liten ljusning är dock att skymta i frågan. Enligt Jens Åhman i Gripsholmsskolans föräldragrupp har Strängnäs skolchef tagit initiativ till samtal och idag hade föräldragruppen ett telefonmöte med skolchefen i för att försöka lösa frågan.

Nästa vecka ska parterna träffas i ett försök att lösa frågan själva, utan att staten behöver agera och utan att barnen går om någon klass.

– Det handlar om barn, skolelever i åldrarna 11-12 år som vi nu bollar och dribblar med här. Det är deras bästa som ska vara det primära, säger rektor Nina Lidfors.

BAKGRUND

  • Gripsholmsskolan startades år 2009 av affärsmannen Ulf Jonströmer med ambitionen att bland annat ta det bästa ur det svenska och finska skolsystemen. Den privata men icke vinstdrivande skolan har nu klasser upp till motsvarande sexan och många sökande per plats.
  • Förra året var rektor Nina Lidfors alltför sent ute när hon ansökte hos Skolinspektionen om att få börja bedriva undervisning inte bara på förskolenivå och i årskurs 1-5 utan även i årskurs 6-9. Därmed fick skolan bara klartecken att starta sjätteklassundervisning från och med vårterminen 2014. Nina Lidfors säger att hon fick fel uppgifter på telefon när hon ringde myndigheten för att fråga om ansökningsförfarandet. Under 2010 bestämdes att ansökningar måste ske senast 31 januari kalenderåret innan undervisning ska påbörjas, jämfört med 31 mars som tidigare gällt.
  • Under 2012-2013 har ägare, skolledning och föräldragrupp via överklaganden och förhandlingar försökt att låta sina 22 barn födda 2001 ändå gå höstterminen på skolan för att slippa splittras i onödan bara för en kort period. Montessoriskolan i Mariefred var på väg att gå in som tillfällig huvudman för klassen men backade i juli ur.
  • I det läget bad Gripsholmsskolan Strängnäs kommun att tillfälligt driva sjätteklassundervisningen på skolan, men i samma lokaler och med ordinarie lärare. Kommunen svarade nej, med hänvisning till anställningsförhållanden och huvudmannaansvar, och bjöd istället de 22 barnen att hoppa över till den kommunala Mariefredsskolan.
  • Måndag 29 juli beslutade Gripsholmsskolans rektor, med samtliga vårdnadshavare bakom sig, att låta alla de berörda eleverna gå om årskurs fem. Detta möjliggörs av skolförordningen som tillåter rektorer att låta elever gå om årskurser "med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt".
  • Det är oklart om Gripsholmsskolans agerande är tillåtet och situationen är sannolikt unik. Skolinspektionens tillsynsavdelning i Linköping ska nu undersöka hur beslutet är individuellt grundat för varje elev.
  • Det är också oklart huruvida eleverna till vårterminen eller nästa läsår kan hoppa upp till sin ordinare klassnivå igen. Skolinspektionen har uttryckt skepsis medan Skolverket sagt att barn i princip kan flyttas upp när som helst.

Källor: Gripsholmsskolan, Skolinspektionen, Skolverket, Strängnäs kommun.

Mer rapporterat om Gripsholmsskolan

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista