Läkemedelsföretag gör inte tillräckligt

Läkemedelsföretaget DSM Anti Infectives i Strängnäs måste se till att göra mer för att ta hand om miljöfarligt släckvatten. Det som företaget hittills föreslår som åtgärd är inte tillräckligt anser miljöenheten i Strängnäs kommun.

Miljöenheten anser också att företaget måste göra mer för att förhindra att släckvatten sprider sig vidare, vid exempelvis en brand. Däremot godkänner kommunen de villkor som bolaget föreslagit när det gäller rening av utsläpp av fosfor och kväve.
DSM fick för drygt två år sen tillstånd att utöka produktionen, enligt en dom i miljödomstolen. Frågorna som nu är aktuella är de som då sköts upp.