Bygginvesteringar i Sörmland

I Sörmland väntas bygginvesteringarna öka marginellt under det här året för att sedan minska något under 2006.

Det visar uppgifter från Sveriges byggindustrier, som tror att låga räntor och en allmänt gynnsam ekonomisk utveckling gör att byggbranschen har flera goda år att vänta.
Men investeringarna är koncentrerade till storstadsområdena, utvecklingen utanför städerna är mer försiktig