Stor tveksamhet mot naturgas

Lantbrukarnas intresseorganisation, LRF, är mycket tveksam till Sydkrafts planerade satsning på en terminal för fossilgas, så kallad naturgas i Oxelösund.

LRF vill inte ha någon storsatsning på naturgas i Sverige och är därför skeptisk till Sydkrafts planer med ett ledningsnät ut från en terminal i Oxelösund.
Skälen är flera - förutom det intrång ledningarna innebär för enskilda markägare så är naturgas ett fossilt bränsle som vid förbränning ger koldioxidutsläpp - en växthusgas som påverkar klimatet.
En storsatsning som den sydkraft vill göra innebär att vi binder oss för ett bränsle som inte står i samklang med dom miljömål Sverige godkänt i Kyotoavtalet.

Fossilgassatsningen slår dessutom undan benen för en övergång till förnyelsebara bränslen som exempelvis den ur biologiskt material framställda biogasen.
Till skillnad mot fossil gas så ger biogasen inget tillskott av växthusgaser och påverkar alltså inte klimatet.
Och även om fossil gas vid förbränning ger något mindre utsläpp av koldioxid än olja, så anser LRF att den bara ska användas där biogas inte fungerar - eftersom fossilgasen till stor del består av växthusgasen metan: