Nio miljoner i överskott

Ekonomin för den förvaltning som ansvarar för barnomsorg och skola i Eskilstuna, barn- och utbildningsförvaltningen, gick med nio miljoner i överskott förra året. Det visar bokslutet som nu är klart.

Antalet elever i grundskolan minskade med drygt 200 och samtidigt bytte flera hundra elever till en annan skola. Antalet fritidsbarn har minskat i snabb takt. Inom förskolan ökar efterfrågan på platser och det gör, som vi berättat tidigare, att kommunen nu planerar att utöka antalet förskoleavdelningar.