Katrineholms kommun satsar

Katrineholms kommun fördelar ytterligare pengar till vård, skola och omsorg. Sammanlagt fördelas närmare 17 miljoner kronor.

Kommunen har avvaktat bokslutet och ser nu att det är möjligt att satsa dessa pengar. Kulturen och teknik- och fritidsnämnden får också mer pengar. Kommunstyrelseordförande, Jan Larsson säger att det kommer satsas en miljon på kulturen i kommunen.