Landstinget vill sälja mark

Nyköpings kommun kommer troligen att få köpa en del av marken kring lasarettet för att bygga student- och ungdomslägenheter.

Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna en försäljning till kommunen av 3400 kvadratmeter mark i anslutning till lasarettet under förutsättning att området utnyttjas till studentbostäder.
Enligt Landstinget Sörmland så påverkar inte en försäljning möjligheten att utveckla Nyköpings lasarett eftersom det finns annan outnyttjad mark och lokaler inom anläggningen.