Lär dig förstå konsten

När Eskilstuna konstmuseum flyttar till nya lokaler i Munktellområdet så har nya visioner och mål för hur museet ska användas slagits fast.

Visionen innebär bland annat att museet ska vara plats för spännande möten mellan människan och konsten. Det ska vara en lärande miljö, där lusten att se och förstå konstnärliga uttryck utvecklas.

Bland målen kan nämnas att konsten ska göras tillgänglig för alla, att det ska vara en mötesplats för tankar och idéer och att det ska fungera som bas i det Sörmländska konstnärslivet.