Miljömål bakom kritik av fossilgasledningar

Nu växer kritiken mot kraftbolaget Sydkrafts planer att bygga ledningsnät för fossilgas - det som brukar kallas naturgas - från en terminal i Oxelösund. I våra sändningar igår reagerade LRF: s miljöchef starkt mot planerna - idag är det Svenska Naturskyddsföreningen som av miljöskäl riktar hård kritik mot utbyggnaden. Sydkrafts ide är att ta in flytande fossilgas med båt till Oxelösund, där den sedan ska gå vidare i ledningar i Mellansverige.

Svenska naturskyddsföreningen är av miljöskäl starkt kritisk till Sydkrafts planer. Undantaget är om den fossila gasen transporteras med båt direkt till energiintensiv industri som idag använder sämre alternativ som olja eller kol, där är den fossila gasen enligt naturskyddsföreningen ett bättre alternativ. Men en infrastruktur med ledningar över stora delar av Mellansverige vill naturskyddsföreningen definitivt inte ha.