Svårt för Landstinget att korta väntetiderna

Det är osäkert om den sörmländska vården kommer att klara av kraven i den nya behandlingsgaranti som gäller från 1 november i år. Då ska alla patienter som får en diagnos behandlas inom 3 månader. I dag är genomsnittlig väntetid till exempel för en ny höft ungefär nio månader. Lars- Gunnar Johansson från Katrineholm är mellan två höftoperationer och hoppas väntelistorna ska betas av snabbare i framtiden.

Projektledare för genomförandet av den nya behandlingsgarantin, Ann Genander, vid landstingskansliet i Nyköping, tror inte sjukhusen i Sörmland hinner korta ned väntetiden tillräckligt.

Lars-Gunnar Johansson opererade högra höften våren 2004 efter mer än två års väntan. Nu köar han till ny vänsterhöft.