Bilstölderna minskar i länet

Antalet bilstölder fortsätter att minska. Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det 2001 stals drygt 1900 bilar i Sörmland, förra året hade siffran sjunkit till drygt 1200.

På Brå tror man att det på några år går att halvera bilstölderna. En förklaring till minskningen är att nya bilar idag nästan bara går att stjäla om man har tillgång till bilens originalnyckel.