Patienter som väntar ska få hjälp i andra län

Från och med 1 november i år är landstingen skyldiga att skaffa behandling utanför länet för alla patienter som har köat i mer än tre månader, så fungerar det inte i dag.

Möjligheten för vård utanför sitt eget län finns redan, men kräver ofta eget initiativ från patienten. Lars Gunnar Johansson undrade om han verkligen kunde byta till den mycket kortare kön i Linköping, och kontaktade ortopediska avdelningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.Från 1 november får inte sjukhusen längre be patienter hitta behandlingsplats själva. Det blir landstingets uppgift att skaffa plats och tid för operation utanför länet.