Sörmland

”Mobiltäckningen inte lika stark inne som ute”

4:39 min

Det är inte ovanligt att mobiltäckningen är betydligt sämre än vad mobiloperatörerna visar i sina täckningskartor. Det här var ett av problemen som togs upp när länsstyrelsen anordnade ett dialogmöte i Nyköping där Post- och Telestyrelsen, kommunerna och mobiloperatörerna var representerade.

– Det finns en stor för förväntan på att vi ska bli nådda överallt, och det kan inte operatörerna infria idag. Så förväntningarna är enorma, säger Sara Andersson på Post- och Telestyrelsen.

Men tittar man på operatörernas täckningskarta så täcker de ju en väldigt stor yta av Sverige?

– Det handlar också om kapaciteten i näten, att det ska finnas fiber ända fram till masten så att väldigt många användare kan vara inne samtidigt. Men just nu är vi inne i ett väldigt expansivt skede, där det kommer att ske en utbyggnad av nya nät, så kallade 4G. Men också att man uppgraderar sina gamla GSM-nät och 3G-nätet, så om två år så kommer den här situationen ha förbättrats avsevärt, säger Sara Andersson.

När det gäller täckningskartorna. Hur bra är TeliaSoneras säljare på att informera kunden om täckningsmöjligheterna?

– Våra försäljare och våra täckningskartor måste bli mycket bättre. Vi har ju ingen anledning att lura våra kunder. Vi vill ha nöjda kunder, säger Björn Berg informationsansvarig på TeliaSonera.

Vad är problemet med täckningskartorna?

– Det är en utmaning, det är svårt att beräkna radiovågor. De visar ju utomhustäckning, medan kunderna ofta sitter inomhus och vill ha full täckning där. Men vi jobbar nu på att få fram en enklare modell, berättar Telenors ansvarige för samhällskontakter Johnny Gylling.

Hur ligger ni till när det gäller 4G?

– Vi kommer att täcka minst 90 procent av Sveriges yta med vårt 4G-nät senast 2015, säger Björn Berg på TeliaSonera.

Vad händer med kunderna nu?

– Vi kommer att ställa krav på att alla hushåll och företag ska kunna ringa från där de bor eller verkar. Det är ett grundkrav i laget så det följer vi upp, säger Sara Andersson, Post- och Telestyrelsen.

Vad krävs när det finns skuggor i täckningen?

– Smarta telefoner kan till exempel behöva en antenn på taket för att få bättre täckning, det kan man göra själv. Men det kan också krävas att offentliga aktörer hjälper till att dra fram fiber till mobilmaster, säger Sara Andersson, chef på Post- och Telestyrelsens konsumentmarknadsavdelning.

Post och Telestyrelsen ger Vingåkers kommun drygt en och en halv miljon kronor för sin bredbandssatsning "bredband i hela Vingåker".

Pengarna ska användas för att bygga ut bredband på landsbygden runt Vingåker.

Tycker du att DIN mobiloperatör gav dig korrekt information om täckningen där DU bor?