eskilstuna

Räddningstjänsten i Eskilstuna raggar kvinnor

Räddningstjänsten i Eskilstuna ska börja ragga folk. Det ska man göra genom att arrangera informationskvällar. Man vill bland annat få in fler kvinnor och därför ska man ordna en informationskväll bara för kvinnor.

Även män med utomnordiskt ursprung ska få en egen information, enligt Eskistuna-Kuriren.

En stor kull går i pension inom räddningstjänsten i Eskilstuna 2015.