Eskilstuna

KD ifrågasätter trafiksäkerhet i omtvistad korsning

Kristdemokraternas Lotta Jonsson ifrågasätter om kommunen har gjort någon barnkonsekvensanalys om säkerheten i korsningen Gymnastikgatan/Nygatan som målats blå och kallas gångfartsområde. 

Hon undrar också om Magnus Johansson, som ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, är beredd att ompröva placeringen av busshållplatserna där.

Lotta Jonsson hävdar att medborgare och föräldrar är oroliga och bekymrade över sina barns säkerhet när de dagligen ska kliva av och på bussarna där.

"Placeringen av busshållplatserna äventyrar barns säkerhet och utifrån ett barnrättsperspektiv borde hållplatserna placeras på ett säkrare ställe i Eskilstuna centrum"