Förmiddag

Sportpanelen: "Det behövs fler idrottsföreningar inom skolan"

13 min

I Sverige handlade skolidrotten tidigare mest om att samla de bästa spelarna men nu fokuserar man mest på att få med sig alla och utbilda eleverna till ledare.

Hur ungdomar hittar till idrotten och vilka som främst arrangerar den skiljer sig lite mellan olika delar av världen.

– I det gamla öst är idrotten ofta kopplad till det militära medan det i USA främst är i skolan och på college som ungdomar idrottar, säger Leif Thorstensson på Sörmlandsidrotten.

Han tycker det är bra att den svenska skolidrotten numera handlar om att man mer försöker att samla de som står utanför och utbilda eleverna i föreningsliv.

Panelmedlemmar den här veckan:

Leif Thorstensson, Sörmlandsidrotten.
Jessika Hermansson, ordförande i Södermanlands skolidrottsförbund